Start-Up

start-up-slide

Start-Up

  • Elaborazione Business Plan
  • Pianificazione e valutazione Investimenti
  • Pianificazione e valutazione Contributi Europei – nazionali – regionali